Vastgoedrecht

Geschillen met uw huurder of verhuurder? Heeft u als syndicus bijstand nodig? Liep er iets fout bij de verkoop van uw onroerend goed? Het hebben van eigendom gaat helaas ook vaak gepaard met specifieke problemen die een correcte analyse vragen.

BE-informed

Wij zijn de ideale partner voor zowel huurders, verhuurders, vastgoedmakelaars als syndici, en dit voor al hun vragen betreffende huur, verhuur en verkoop. Ook andere onroerend goed aspecten zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik en erfpacht kennen voor ons geen geheimen.

BE-assisted

U kan bij ons terecht voor alle vragen binnen het vastgoedrecht, waarbij zich tal van vragen kunnen stellen zoals:  

  • Wat nu mijn koper de notariële akte niet wil tekenen?
  • Er is huurachterstal/huurschade: wat nu?
  • Kan ik de handelshuurovereenkomst opzeggen/hernieuwen?
  • Kan ik de servituut over mijn perceel weigeren?
  • Niet akkoord met een beslissing van de vereniging van mede-eigenaars?
  • Ik ben vruchtgebruiker maar heb problemen met de naakte eigenaar
  • Ben ik als verhuurder bevoorrecht?
  • Hoe bekom ik de vrijgave van mijn waarborg?
  • ...

Wij helpen u door de bomen het bos te zien in de veelvuldigheid van wetgeving (Wet op de handelshuur, Vlaams huurdecreet, burgerlijk wetboek, Wet op de mede-eigendom, …).

BE-secured

Wij hebben veel expertise in dit vakgebied en kunnen u ongetwijfeld advies geven. Hieronder ziet u uw expert die u kan contacteren voor uw vraag. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. Wacht niet tot het te laat is.