Erelonen

BE-LEGAL waarborgt een kwaliteitsvolle aanpak van elk dossier en een transparante communicatie tussen cliënt en kantoor.

Transparantie voor een goede samenwerking

Wij verschaffen graag zo veel mogelijk openheid over de kostprijs van onze dienstverlening. Dit komt zowel de cliënt als het kantoor ten goede. Voor de vergoeding van onze prestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten en erelonen.

Kosten

De kosten worden opgesplitst in administratieve kosten (o.a. opening dossier, dactylo, verzendingskosten, verplaatsingskosten, …) en kosten voorgeschoten aan derden (o.a. griffiekosten, deurwaarderskosten, …).

Erelonen

Het ereloon wordt, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de effectief gepresteerde uren en het uurtarief van de advocaat die de prestaties heeft verricht. Ook de complexiteit, het belang, de aard en de hoogdringendheid van uw dossier kunnen een invloed hebben op het uurtarief. Op de erelonen en administratieve kosten wordt 21% BTW aangerekend.

Indien de zaak succesvol afgerond wordt, heeft BE-LEGAL het recht een succesfee in rekening te brengen.

Afsluiten dossier

BE-LEGAL bezorgt u een overzicht van de gemaakte/voorgeschoten kosten en de geleverde prestaties bij het afsluiten van het dossier. Het is mogelijk dat we tijdens de behandeling van uw dossier provisies opvragen. Deze worden in mindering gebracht op de eindafrekening.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden, kosten en erelonen.

Correct, transparant en professioneel

Zo gaan wij steeds te werk met uw belangen. Door onze open manier van communiceren bent u zeker van een goede samenwerking. U kan rekenen op onze bijstand met het juiste advies.

Contacteer ons