Familierecht

Samenwonen of gehuwd zijn is niet altijd een sprookje. Relaties die mislopen vragen om een goede regeling in het belang van eenieder. Uiteraard dient u daarbij ook te krijgen waar u recht op heeft.

BE-informed

Relaties, welke dan ook, zijn kostbaar. Sommige relaties blijken echter kwetsbaar en kunnen niet standhouden. BE-LEGAL helpt u bij uw problematiek. Wij hebben de nodige knowhow in huis om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. 

BE-assisted

Wij staan u bij als het spaak loopt. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen familierecht die elk om een eigen aanpak en planning vragen: 

 • Familiebemiddeling
 • Echtscheiding via onderlinge toestemming
 • Echtscheiding wegens duurzame ontwrichting
 • Omgangsregeling kinderen
 • Beëindiging samenwoonst
 • Adoptie
 • Problemen met alimentatie
 • Partnergeweld 
 • … 

U heeft hard gewerkt voor de financiële middelen waarover u beschikt. Wij helpen u met de planning en bescherming van alle subtakken van familiaal vermogensrecht: 

 • Erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht (vereffening-verdeling)
 • Schenkingen
 • Testamenten
 • … 

BE-secured

Wij hebben de vereiste kennis van het familierecht en kunnen u ongetwijfeld advies geven. Hieronder ziet u uw expert die u kan contacteren voor uw vraag. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. Wacht niet tot het te laat is.